Khủng Long Xương Khoang 4 - Coelophysis Baby 4

by 星球 - uploaded on September 7, 2017, 1:04 am

Khủng long xương khoang bé em gái út thiết kế giùm cho một dự án iOS (bị hủy) tên "Thời Đại Khủng Long" và tôi tô màu cho nó. Vẽ xong 2014.11.28

Tags
baby coelophysis dinosaur dinosaurs khủng long xương khoang
Safe for Work?
Yes

Comments

0 Comments. Please login to comment or add your own remix.