Ngôi Sao Sáng

by 星球 - uploaded on November 14, 2017, 9:10 am

Vẽ cảnh cho bài văn của vợ. Vẽ xong 2012.10.13

Tags
ngôi sao đem tối ngân hà không gian văn sky space cosmos nebula stars
Safe for Work?
Yes

Comments

0 Comments. Please login to comment or add your own remix.