Khỉ Đột Khổng Lộ Vàng

by 星球 - uploaded on December 22, 2017, 3:58 am

Con khỉ đột khổng lộ lông vàng cho trận 4 của trò chơi Đôn Hổ. Thái độ hiện và nhân ái lắm. Thật tôi chỉ cần vẽ vài và đầu của nhân vật này nhưng tôi quyết định vẽ toàn con vì có lẻ trong tương lại tôi sẽ cần nó cho trò chơi khác. Có phiên bản màu hồng nữa. Vẽ xong 2017.12.22 11:30.

Tags
Anthropomorphized Animals khỉ khỉ đột khổng lộ Log Comp
Safe for Work?
Yes

Comments

0 Comments. Please login to comment or add your own remix.