Khỉ Đột Khổng Lộ Hồng

by 星球 - uploaded on December 25, 2017, 2:38 am

Phiên bản khác cho khỉ đột khổng lộ lông vàng. Thật đầu tiên ý tôi là vẽ con khỉ có lông màu hồng. Vẽ xong 2017.12.24.

Tags
Anthropomorphized Animals khỉ lông hồng remix+292349
Safe for Work?
Yes
This clipart is a remix from:
  • 292349
  • Comments

    0 Comments. Please login to comment or add your own remix.