Siêu Bầu Tết, Tiểu Tuyết, Tuyết Tinh Tết 2010

by 星球 - uploaded on April 11, 2018, 10:07 am

Ảnh tôi vẽ cho Tết 2010 có nhân vật Siêu Bầu và hai con nít Tiểu Tuyết (nữ) và Tuyết Tinh (nam). Vẽ xong 2010.03.11

Tags
tuyết tết siêu bầu new year. สวัสดีปีใหม่ yeti snowman Russia snow mountain firecrackers fireworks
Safe for Work?
Yes

Comments

0 Comments. Please login to comment or add your own remix.