Nhà Chọc Trời

by liftarn - uploaded on February 1, 2020, 11:46 am

Vẽ trong trận 1 cũa trò Chơi Đôn Hổ bắt đầu từ 2011. Tôi nói lại 2013-2014. Nhà chọc trời cuối vẽ 2018 mà không dùng trong trò chơi.

https://inkscape.org/~VeTuDo/%E2%98%85nha-choc-troi

Tags
scyscraper building town buildings
Filesize
546 k
Safe for Work?
Yes

Comments

0 Comments. Please login to comment or add your own remix.